GENEL

Şifreler bilgisayar güvenliğinin en önemli unsurlarıdır. Kullanıcı hesaplarının korunmasında ilk sırada yer alan güvenlik önlemidir. Kötü seçilmiş bir şifre bütün kurumsal ağı etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir.

AMAÇ

Bu politikanın amacı güçlü şifre oluşturma, bu şifreyi koruma ve değişim aralıkları için bir standart oluşturmaktır.

KAPSAM

Bu politika İstanbul Ticaret Üniversitesi ağını kullanan bütün kullanıcıları kapsamaktadır.

POLİTİKA

  1. Oluşturulacak şifreler:
  • En az 9 uzunluğunda olmalıdır,
  • En az 1 büyük harf, 1 küçük harf, 1 rakam ve 1 özel (Örn; @#$% )karakter
  • Kolay tahmin edilebilir olmamalıdır,
  • Mutlaka son kullanılan 2 şifreden farklı olmalıdır,
  • Yılda en az 2 defa (6 ayda bir) değiştirilmelidir.
  • Hiçbir koşulda kişisel şifreler, İstanbul Ticaret Üniversitesi çalışanı dahil hiçbir kişiye gösterilmeyecek ve/veya herhangi bir şekilde bu kişilerle paylaşılmayacaktır
  • Başlangıçta bilgi işlem tarafından kullanıcılara verilen şifreler, kullanıcı tarafından değiştirilmelidir.

Öğrenciler için;   http://pass.istanbulticaret.edu.tr/

Akademik ve İdari Personel için;   https://mail.iticu.edu.tr

adresleri üzerinden şifre güncellenebilir.