İstanbul Ticaret Üniversitesi
Bilgi Teknolojileri Politikası Kapsamında
Elektronik Kaynak Kullanımı İle İlgili Kurallar

Bu metin, elektronik kaynak kullanımı ile ilgili uymanız gereken kuralları içerir. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde çalıştığınız sürece bu kuralları kabul etmiş sayılırsınız. Aksi takdirde meydana gelebilecek herhangi bir durumda tüm cezai ve hukuki sorumluluk, elektronik kaynakları kullanan kişiye aittir.

  • İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, gerekli durumlarda İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesindeki ağ trafiğini hızlandırmak amacıyla kullanıcıların ağ kullanımlarına istediği ölçüde kısıtlama getirebilir.
  • Korsan yazılımların, film, görüntü, ses, içerik, veri ve diğer kamuya açık olmayan çoklu ortam dosyalarının, çalıntı şifre,  çalıntı kredi kartı numarası veya uygunsuz malzemenin herhangi bir şekilde indirilmesi, saklanması, alışverişinin yapılması ve/veya herhangi bir başka amaçla kullanılması işbu elektronik kaynak kullanımı kurallarına aykırıdır.
  • İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin malı sayılan her türlü bilginin, belgenin, bilgisayarın, sistemin ve/veya yazılımın, iş amaçlı kullanım dışında, ağ üzerinden satılması veya İstanbul Ticaret Üniversitesi ve ilgili İstanbul Ticaret Üniversitesi çalışanı/kullanıcısı dışındaki üçüncü kurum, kuruluş ve/veya kişilere herhangi bir nedenle gönderilmesi kesinlikle yasaktır.
  • Karşı tarafın izni olmadan bir başka bilgisayara, ağa veya kullanıcının bilgilerine/verilerine ulaşmaya çalışmak, bu bilgileri izlemek ve araştırmak yasaktır.
  • Üniversite yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve bunlara bağlı olan yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunmak yasak olup, uygunsuz sitelere erişim Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından engellenmiş durumdadır (Ağ üzerinden bulaşan virüsler, çoğunlukla bu tür siteler aracılığıyla sisteme zarar vermektedir).
  • Çalışma saatleri içinde sosyal paylaşım sitelerinde ve/veya forumlarda iş akışını aksatacak şekilde vakit geçirilmeyecektir.
  • Hiçbir koşulda kişisel şifreler, İstanbul Ticaret Üniversitesi çalışanı dahil hiçbir kişiye gösterilmeyecek ve/veya herhangi bir şekilde bu kişilerle paylaşılmayacaktır.
  • Üniversitenin ağ ve yazılım kaynakları kullanılarak herhangi bir özel/tüzel kişi/kurum/kuruluşa maddi ve/veya manevi zarar verebilecek her türlü etkinlik (ağ saldırısı, virüs oluşturma veya virüslü yazılım gönderme, istenmeyen [spam] e-posta yollama, genel ahlak kurallarına aykırı reklam ve/veya duyuru yapma vb.) yasaktır.
  • Üniversitenin ağ kaynaklarının üniversite dışından kullanılmasına izinsiz ve denetimsiz bir şekilde neden olabilecek her türlü etkinlik (DHCP, DNS, vekil sunucu [proxy], IP sharer, NAT vb.) işbu elektronik kaynak kullanımı kurallarına aykırıdır.
 • Kişiler, İstanbul Ticaret Üniversitesi ağı altında ve/veya İstanbul Ticaret Üniversitesi ağı üzerinden gerçekleştirdikleri her türlü işlemden birinci derecede sorumludurlar.